Estuaria

es·tu·a·ri·um | zelfstandig naamwoord | het | es­tu­a­ria, estuariën

Een estuarium is een verbrede riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende woelig water ontstaat

CONFLICTADVIES

Het gezegde luidt “Conflict is inevitable, but combat is optional”. Hoewel iedereen het hier in principe mee eens is, blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om de zaken niet op de spits te drijven. De oplossing vinden die iedereen de beste uitkomst biedt, vraagt inzicht en kennis. Om hun conflict management adequaat te kunnen voeren, hebben veel organisaties er dus baat bij advies of opleiding te krijgen.

BEMIDDELING

Of het nu een burentwist is, een geschil tussen een particulier en een bedrijf of onenigheid tussen twee bedrijven, niemand wordt beter van een gevecht met het mes tussen de tanden. Een conflict ontmijnen met een onafhankelijke bemiddelaar levert vele voordelen op.

EXPERTISE/ARBITRAGE

Wanneer er in een bouwgeschil nood is aan een onafhankelijke analyse van de technische kenmerken van het geschil, kan Estuaria dit na een grondig (al dan niet gerechtelijk) onderzoek leveren. Dit kan zowel gebeuren in een expertise-procedure (eenzijdig, tegensprekelijk of gerechtelijk) als in een arbitrage-overeenkomst, waar een bindende uitspraak geveld wordt.

Wie ben ik

Estuaria is Harry, en Harry is Estuaria. Eén aanspreekpunt, alle expertise verzameld.

Van oorsprong is Harry opgeleid als houtbewerker. Een man van de praktijk dus, die zich doorheen de jaren op verschillende vlakken verder bekwaamde. Zo voltooide hij met onderscheiding de opleiding ‘Deskundige in gerechtelijke onderzoeken: wetgeving” aan de UGent. Hij volgde sinds 2017 ook verschillende opleidingen als bemiddelaar. Sinds 2019 specialiseerde hij zich in burgerlijke en commerciële zaken.

Wie Harry kent, spreekt vooral over een openhartige en betrouwbare man, die oprecht zoekt naar de best mogelijke oplossing. Het is vanuit een sterke persoonlijke overtuiging dat hij met veel verantwoordelijkheidszin een rol als bemiddelaar opneemt. Niet om er zelf beter van te worden, maar om tot een oplossing te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Erkend door: