Estuaria

es·tu·a·ri·um | zelfstandig naamwoord | het | es­tu­a­ria, estuariën

Een estuarium is een verbrede riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende woelig water ontstaat

BEMIDDELING

Partijen die met elkaar een conflict hebben krijgen de gelegenheid om in gesprek te gaan, onder begeleiding van een bemiddelaar, en dit op een autonome manier te benaderen en eventueel op te lossen. Dit zowel voor conflicten in bouwgeschillen als tussen buren (burenbemiddeling).

EXPERTISE

Onze expertise ligt bij bouwgeschillen waarin wij via een (al dan niet gerechtelijk) deskundige onderzoek een oordeel kunnen vellen over de technische kenmerken van een geschil. Het uitgangspunt blijft om de partijen te verzoenen.

ARBITRAGE

De partijen die een conflict met elkaar hebben, laten zich bijstaan door een scheidsrechter. Deze zal aan de hand van vertrouwelijke gesprekken een onpartijdige beslissing nemen die de partijen naderhand uitvoeren en respecteren.

Wie ben ik

Harry Schillemans begon zijn ervaring in de bouw als zelfstandig plaatser van parketvloeren. Hier merkte hij al snel dat de relatie tussen vakman, aannemer, architecten, leveranciers, fabrikanten en de eindklant vaak onder druk komen te staan. 

Door zijn volgende ervaring in de (na)verkoop, stond hij aan de andere kant van het verhaal en zocht hij steeds naar een oplossing waar alle partijen het mee konden vinden. Helaas kon hij, omdat hij steeds zelf partij was, niet neutraal optreden en groeide zijn interesse voor bemiddeling steeds meer. 

Na zijn opleiding als gerechtelijk deskundige kon hij die rol als neutrale partij op zich nemen maar bleef de interesse om partijen bij elkaar te brengen aanwezig… 

Erkend door: