Uw conflict is onze zorg

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat bouwgeschillen en burenruzies jarenlang aanslepen? Na verloop van tijd zijn de partijen vaak moedeloos en zitten ze zo diep in de loopgraven, dat een uitspraak nog weinig soelaas biedt. Zelfs niet voor de winnende partij, als die er al is.
Estuaria legt meer de focus op toenadering tussen de partijen en minder op de inhoud van het geschil. Belangrijkste is om zo eindeloze gerechtsprocedures – met hoog oplopende kosten – te vermijden.

Wie zijn wij

Estuaria is Harry, en Harry is Estuaria. Eén aanspreekpunt, alle expertise verzameld.

Van oorsprong is Harry opgeleid als houtbewerker. Een man van de praktijk dus, die zich doorheen de jaren op verschillende vlakken verder bekwaamde. Zo voltooide hij met onderscheiding de opleiding ‘Deskundige in gerechtelijke onderzoeken: wetgeving” aan de UGent. Hij volgde sinds 2017 ook verschillende opleidingen als bemiddelaar. Sinds 2019 specialiseerde hij zich in burgerlijke en
commerciële zaken.

Met een stevig aantal jaren praktijkervaring in houtbewerking en aanverwante beroepen, kent Harry het klappen van de zweep. Zo leerde hij uit zijn eigen ervaring als zelfstandig plaatser van parketvloeren dat de relaties tussen vakman, aannemer, architecten, leveranciers, fabrikanten en de eindklant complex en vatbaar voor conflict zijn. In een functie in (na)verkoop stond hij aan “de andere kant”. Als betrokken partij was het niet eenvoudig om neutraal op te treden, maar zijn interesse is conflict management en bemiddeling groeide er enkel door.

Ondertussen maakte Harry de overstap naar het onderwijs en geeft hij les aan jongeren op de middelbare school én aan startende zelfstandige ondernemers bij Syntra. Zijn betrokkenheid in deskundige onderzoeken scherpte zowel zijn interesse als zijn bekwaamheid in (gerechtelijke) expertise verder aan. Als vrijwillig burenbemiddelaar voor de stad Mortsel probeert hij zoveel mogelijk burengeschillen naar een oplossing te leiden.

Wie Harry kent, spreekt vooral over een openhartige en betrouwbare man, die oprecht zoekt naar de best mogelijke oplossing. Het is vanuit een sterke persoonlijke overtuiging dat hij met veel verantwoordelijkheidszin een rol als bemiddelaar opneemt. Niet om er zelf beter van te worden, maar om tot een oplossing te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

https://www.linkedin.com/in/schillemansharry/

Missie

Onze missie is om hét aanspreekpunt te worden in bouw- en burengeschillen. Het estuarium is daar waar zout en zoet water bij elkaar komen wat voor een bijzonder waterklimaat zorgt. We willen binnen onze diensten steeds hetzelfde uitgangspunt behalen: het geschil zo efficiënt mogelijk benaderen op een manier waarbij alle partijen zich kunnen verzoenen. Samen met de betrokken partijen stippelen we een traject uit op maat waarmee we deze doelstelling kunnen behalen. Door alle ervaring onder één dak te brengen, kan dit traject verlopen via bemiddeling of arbitrage en in het slechtste geval via een bindende derden beslissing (expertise). Tevens zorgen we ervoor dat we voldoende technische knowhow in huis hebben zodat we het probleem kunnen ontleden om het juiste traject aan te bieden.

Waarom

Waarom ik opsta?
Omdat ik bruggen wil bouwen tussen mensen en ideeën
zodat we samen bewondering vinden in wat we doen.

Hoe doe ik dat?
+ Door verbinding te maken met en tussen anderen: ik zoek naar gemeenschappelijke interesses om de verbinding te maken of herstellen. Samen bereiken we meer!
+ Doe we je graag doet: als iemand iets doet wat hij graag doet, dan doet hij het goed. Zoek steeds wat iemand motiveert en ga hier met ‘goesting’ mee aan de slag!
+ Problemen oplossen door te streven naar verbetering: ik herken en analyseer snel problemen. Ik ga er van uit dat er altijd een oplossing is en geef niet op tot ik die gevonden heb.
+ Altijd blijven leren: ik sta open voor ideeën en standpunten van anderen en leer graag bij van hen.
+ Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden: wees altijd de beste versie van jezelf.