Uw geschil is onze zorg

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat bouwgeschillen en burenruzies jarenlang aanslepen? Na verloop van tijd zijn de partijen vaak moedeloos en zitten ze zo diep in de loopgraven, dat een uitspraak nog weinig soelaas biedt. Zelfs niet voor de winnende partij, als die er al is.
Estuaria legt meer de focus op toenadering tussen de partijen en minder op de inhoud van het geschil. Belangrijkste is om zo eindeloze gerechtsprocedures – met hoog oplopende kosten – te vermijden.

Missie

Onze missie is om hét aanspreekpunt te worden in bouw- en burengeschillen. Het estuarium is daar waar zout en zoet water bij elkaar komen wat voor een bijzonder waterklimaat zorgt. We willen binnen onze diensten steeds hetzelfde uitgangspunt behalen: het geschil zo efficiënt mogelijk benaderen op een manier waarbij alle partijen zich kunnen verzoenen. Samen met de betrokken partijen stippelen we een traject uit op maat waarmee we deze doelstelling kunnen behalen. Door alle ervaring onder één dak te brengen, kan dit traject verlopen via bemiddeling of arbitrage en in het slechtste geval via een bindende derden beslissing (expertise). Tevens zorgen we ervoor dat we voldoende technische knowhow in huis hebben zodat we het probleem kunnen ontleden om het juiste traject aan te bieden.

Visie

Onze visie bestaat eruit om zoveel mogelijk bouw- en burengeschillen uit de rechtbank te houden. We willen ervoor zorgen dat partijen in een veilig kader tot een overeenkomst kunnen komen. Het huis zou hiervoor gebruik maken van ervaren bemiddelaars die eveneens ervaring hebben tot het technische onderdeel van het conflict (of beroep kunnen doen op iemand met die kennis). Niet om een oordeel te vellen over de inhoud van het conflict, maar wel om het juiste traject uit te stippelen en de gesprekken in goede banen te leiden. Zo bieden wij op het einde van de rit alle belangrijke pilaren aan in een geschil:

  • Bemiddeling
  • Arbitrage
  • Expertise (al dan niet gerechtelijk)
Wie zijn wij

Harry Schillemans is van basisopleiding houtbewerker. Omdat hout steeds beïnvloed kan worden door zijn omgeving, leerde Harry al snel zijn ervaringen af te stemmen op de technische eigenschappen van dit product. Vanaf 2005 geeft hij deze expertise dan ook door aan startende zelfstandige ondernemers bij Syntra.

Tijdens de voorbij jaren werd hij betrokken bij deskundige onderzoeken waardoor zijn interesse in de gerechtelijke expertise alleen maar groeide. Na zijn succesvolle opleiding “Deskundige in gerechtelijke onderzoeken: wetgeving” op de UGent (Onderscheiding), is hij hierin van start gegaan. Hiermee bekijkt hij het technische geschil met een vakkundig oog maar streeft hij nog steeds naar een verzoening tussen de partijen.

Door zijn ervaring als docent en als deskundige, is zijn passie voor bemiddeling blijven groeien. In 2017 volgde hij reeds zijn eerste opleiding als bemiddelaar. Inmiddels maakte hij de stap naar het lesgeven in het secundair onderwijs waar deze tools al meteen van pas kwamen.

In 2019 specialiseerde hij zich in Burgerlijke en handelszaken. Sindsdien streeft hij er voor om zoveel mogelijk bouwdossiers uit de rechtbank te houden en een oplossing te vinden via bemiddeling. Tevens treed hij ook vaak op als vrijwillig burenbemiddelaar voor de stad Mortsel waarbij hij zoveel mogelijk burengeschillen probeert aan te pakken.

https://www.linkedin.com/in/schillemansharry/