Conflict is inevitable but combat is optional

Federale bemiddelingscommissie

Erkend bemiddelaar

Estuaria bemiddeling is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie voor commerciële en burgerlijke zaken.

Waarom bemiddeling?

Of het nu een burentwist is, een geschil tussen een particulier en een bedrijf of onenigheid tussen twee bedrijven, niemand wordt beter van een gevecht met het mes tussen de tanden. Een conflict ontmijnen met een onafhankelijke bemiddelaar levert vele voordelen op.

De bedoeling? Partijen verzoenen, tot een gemeenschappelijke overeenkomst komen en vermijden dat het conflict op de spits wordt gedreven, met complexe en aanslepende procedures, tot zelfs rechtszaken en bijhorende hoge kosten voor alle betrokken partijen.

Vertrouwelijk

Vertrouwelijkheid is één van de belangrijkste principes bij bemiddeling. Alle gesprekken gevoerd tussen de partijen en de bemiddelaar blijven binnenskamers.

Vrijwillig

Ook vrijwilligheid is zeer belangrijk.
Elke partij dient vrijwillig deel te nemen aan de bemiddeling.

Onafhankelijk

De bemiddelaar is onafhankelijk en kan op die manier vanop een afstand kijken naar het geschil en diens partijen.

Doelstelling

Het grote verschil met een rechtszaak is dat er bij een bemiddeling een duidelijke doelstelling is: de partijen verzoenen en tot een gemeenschappelijke overeenkomst komen.

Meerzijdig partijdig

De bemiddelaar is er voor alle partijen. Iedereen heeft evenveel rechten.

Kosten

In 89% van de gevallen is bewezen dat een bemiddeling de voordeligste procedure bleek te zijn om een geschil op te lossen.

Voordeligste procedure
1 %
Succesvolle bemiddelingen
1 %
MEer bemiddelingen per jaar
1 %